Raboclubsupport!

Stem op IJsclub Excelsior!

Het is voor de rekeninghouders van de Rabobank weer mogelijk om te stemmen op je favoriete en club en deze zo financieel te ondersteunen. Dit jaar kun je ook op ons stemmen!

Ons doel

De klimaatverandering zorgt voor meer extremen in het weerbeeld. Het wordt gemiddeld warmer en er zijn meer temperatuurschommelingen in een kortere tijd, zowel naar boven als naar beneden. Om de baan bij korte vorstperiodes te kunnen openen en de jeugd kennis te laten maken met natuurijs hebben we dit plan:

Het verhogen van een deel van de baan, zodat daar 5 cm water komt te staan. Hierdoor kan de baan sneller open. De rest van de baan blijft ongewijzigd en geschikt voor lange ijsperiodes.

Over IJsclub ‘Excelsior’ Wezep-Hattemerbroek

IJsclub “Excelsior” beheert een grote ijsbaan in Wezep en Hattemerbroek. Wij bieden iedereen de gelegenheid om te schaatsen op natuurijs. Elke keer als de baan open is, zien we veel enthousiasme en plezier bij jong en oud.

Een oer Nederlands stukje folklore!

Ga naar: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Posted in Geen categorie | Leave a comment

IJsclub Excelsior is klaar voor een strenge winter!

Vrijdagavond 8 november is het nieuwe schaatsseizoen geopend met de algemene ledenvergadering in ons clubhuis.
Zaterdag 9 november werden de nodige voorbereidingen gedaan tijdens de jaarlijkse Klusdag. Verschillende technische handelingen werden verricht, lichtmasten zijn recht gezet, de baan is gemaaid, het is groen gesnoeid, alle machines zijn gangbaar gemaakt, dakgoten en het plein zijn schoongemaakt en de kantine is schoongemaakt en ingericht.
Na het harde werken werd de klusdag afgesloten met een stamppot buffet.
Dank aan alle vrijwilligers voor de inzet.

Klik hier om de fotoreportage van de klusdag te bekijken.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Start verkoop kaarten, ledenvergadering en vrijwilligersdag

Binnenkort krijgen de leden van de vereniging de kaartjes thuisbezorgd samen met de onderstaande uitnodiging voor de ledenvergadering.
Schaatsliefhebbers die nog geen lid zijn, kunnen lid worden voor het reguliere lage contributie op de datums hieronder in de brief vermeld.
Wil je meehelpen om de ijsbaan klaar te maken voor het nieuwe seizoen kom dan op zaterdag 9 november om 08.00 uur naar de ijsbaan. De koffie staat dan voor je klaar.

I J S C L U B “E X C E L S I O R”

Geacht lid,
Hierbij ontvangt u het lidmaatschapskaartje voor het seizoen 2019/2020. Bij verlies maken wij u erop attent dat een nieuw kaartje € 1,- kost.

Middels deze brief nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

vrijdag 8 november a.s. om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek.

De agenda vermeldt de volgende punten:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Opmerkingen notulen Algemene ledenvergadering 16 november 2018
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezing;De bestuursleden Sander Kroeze, Cor Heyblok, Jack van ‘t Ende ­­­zijn volgens het rooster aftredend.
  Overige kandidaat-leden kunnen zich tot voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij één van de bestuursleden.
 8. Verbeteringen voor het seizoen 2019/2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Voor het seizoen 2019/2020 zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen om het clubhuis en de ijsbaan gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Deze dag staat gepland op zaterdag 9 november 2019, de aanvang is om 8.00 uur. De koffie staat klaar. Aan het einde van deze ochtend staat er een smakelijke verrassing voor een ieder klaar.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven op de volgende momenten:

 • Vrijdagavond 8 november a.s. tussen 19:00 uur en 19.30 uur of
 • Zaterdagochtend 9 november a.s. tussen 9.00 uur en 11.00 uur

bij het clubhuis van IJsclub Excelsior aan de Voskuilerdijk 25c te Hattemerbroek.

De contributie bedraagt op bovenstaande momenten dan tot 16 jaar € 3,- en vanaf 16 jaar € 6,-. Wanneer u na deze data inschrijft zal de contributie tot 16 jaar € 6,- zijn en vanaf 16 jaar € 12,-.

Voor meer informatie over het lidmaatschap/de ijsbaan verwijzen wij u naar www.ijsclubexcelsior.nl of kijk op facebook pagina IJsclub Excelsior Wezep/Hattemerbroek.

Het bestuur wenst U een prettig seizoen toe.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur IJsclub Excelsior

Posted in Geen categorie | Leave a comment